Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 01/03/2018