Uczestnictwo w targach „Australian International Aerospace & Defence Exposition” – Avalon 2019

Uczestnictwo w targach „Australian International Aerospace & Defence Exposition” – Avalon 2019

W ramach organizowanego przedsięwzięcia realizowanego z projektu RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie  przedsiębiorczości,  nasza firma wzięła udział w międzynarodowym wydarzeniu branży lotniczej: „Australian International Aerospace & Defence Exposition AVALON 2019”, organizowanym w Geelong w Australii w dniach 22- 28.02.2019.

Odbyte w trakcie targów rozmowy B2B z przedstawicielami firm działających na arenie międzynarodowej pozwoliły na wymianę doświadczeń, otwarcie na nowe zagraniczne rynki, a także zaznajomienie ze zautomatyzowaną branżą lotniczo – kosmiczną.

Nasza firma nawiązała relacje z firmami i jednostkami badawczymi, dla których możemy zostać partnerem w prowadzeniu badań naukowych oraz opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań Przemysłu 4.0.

Uczestnictwo w targach było świetną okazją do zaprezentowania  naszego potencjału w wprowadzaniu nowoczesnych technologii w zakresie monitorowania i nadzorowania procesów produkcyjnych oraz technologicznych.

Zapraszamy do śledzenia aktualności także na naszym profilu Facebook.

Share this post