Author - Admin

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr ID 01/07/2019

Żbik Sp. z o.o. Emilii Plater 7, 35-079 Rzeszów ogłasza rozstrzygnięcie zapytania ofertowego, nr ID 01/07/2019 na Wyłonienie kandydata na stanowiska badawcze Specjalista ds. elektroniki do realizacji zadań przewidzianych w projekcie, wyszczególnionych w treści zapytania ofertowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze w ramach projektu: „Optymalizacja procesu produkcji komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego z wykorzystaniem nadzorowania procesu wytłaczania oraz metod inteligencji obliczeniowej” nr UDA.RPPK. 01.02.00-18-0045/17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej I: [...]

Read more...

Postępowanie ofertowe

Żbik Sp. z o.o. Emilii Plater 7, 35-079 Rzeszów ogłasza postępowanie ofertowe, nr ID 01/07/2019 na Wyłonienie kandydata na stanowiska badawcze Specjalista ds. elektroniki do realizacji zadań przewidzianych w projekcie, wyszczególnionych w treści zapytania ofertowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w ramach projektu: „Optymalizacja procesu produkcji komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego z wykorzystaniem nadzorowania procesu wytłaczania oraz metod inteligencji obliczeniowej” nr RPPK. 01.02.00-18-0045/17   Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej I: Konkurencyjna [...]

Read more...

Uczestnictwo w targach „Australian International Aerospace & Defence Exposition” – Avalon 2019

W ramach organizowanego przedsięwzięcia realizowanego z projektu RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie  przedsiębiorczości,  nasza firma wzięła udział w międzynarodowym wydarzeniu branży lotniczej: „Australian International Aerospace & Defence Exposition AVALON 2019”, organizowanym w Geelong w Australii w dniach 22- 28.02.2019. Odbyte w trakcie targów rozmowy B2B z przedstawicielami firm działających na arenie międzynarodowej pozwoliły na wymianę doświadczeń, otwarcie na nowe zagraniczne rynki, a także zaznajomienie ze zautomatyzowaną branżą lotniczo – [...]

Read more...