EDOCS Monitoring

EDOCS Monitoring


Podstawowym elementem systemu MES EDOCS jest moduł monitorowania maszyn. Pozwala on na podgląd aktualnego stanu maszyn wraz z informacjami na temat wydajności, zalogowanych pracowników, liczby wyprodukowanych sztuk czy aktualnie przetwarzanego zlecenia. Dzięki temu możliwe jest reagowanie na przestoje, co ma bezpośrednie przełożenie na zwiększenie wydajności całego parku maszynowego (OEE).  Dodatkowo system umożliwia komunikację zarówno z pracownikami przy maszynach jak i służbami utrzymania ruchu.  Ważniejsze funkcjonalności systemu to:

  • Możliwość podglądu na aktualny stan i wydajność całego parku maszynowego
  • Informacje o aktualnie zalogowanych operatorach
  • Informacje o aktualnie przetwarzanym zleceniu wraz z jego wykonaniem
  • Informacje o liczbie wyprodukowanych detali w rozłożeniu na zmianę oraz dla całego zlecenia
  • Informacje o wydajności maszyny w stosunku do zmiany oraz całego zlecenia
  • Możliwość definiowania wskaźników do wyświetlania na stronie
  • Komunikator umożliwiający przesyłanie informacji dla pracowników
  • Komunikator dla pracowników dostępny na sterowniku
  • Możliwość przeglądania listy zdarzeń na maszynie
  • Zwracanie informacji dla pracowników ich aktualnej wydajności