EDOCS Orders

EDOCS Orders


EDOCS Orders to moduł który umożliwia zarządzanie przebiegiem realizacji zleceń na stanowiskach produkcyjnych.

Główne funkcjonalności:

  • przegląd listy zleceń produkcyjnych z ich bieżącymi statusami oraz planowanymi i rzeczywistymi okresami realizacji
  •  przegląd szczegółów zlecenia produkcyjnego, z wizualizacją zleceń operacji wchodzących w jego skład, obejmującą dla każdego zlecenia co najmniej: strukturę BOM (materiały lub półprodukty wejściowe półprodukty lub produkty wyjściowe), wykorzystywany zasób produkcyjny, zbiorczy postęp realizacji z podziałem na ilość prawidłową i odpad, historię zmian statusów, historię raportów ilości wyprodukowanej z informacją o użytkowniku raportującym, dacie i okresie raportowania, numerze partii (pojemnika technologicznego) ilościach prawidłowych i ilościach odpadów z podziałem na typy odpadów, przelicznikach z którymi zarejestrowano raport
  •  możliwość dodawania komentarzy do zleceń produkcyjnych i zleceń operacji
  •  zatwierdzanie zakończenia zlecenia w przypadku gdy wyprodukowana ilość jest poniżej zakładanej
  •  możliwość generowania wydruków przewodników dla zlecenia produkcyjnego