EDOCS Planner

EDOCS Planista


System E-DOCS Planner umożliwia efektywne planowanie produkcji. Dzięki możliwości integracji z systemem ERP klienta, system może automatycznie zaimportować wszystkie zamówienia handlowe pochodzące z działu sprzedaży. Następnie planista ma możliwość zaplanowania produkcji danego zamówienia, z możliwością podziału na dowolne partie produkcyjne. System automatycznie importuje technologię dla danego produktu i za pomocą zaawansowanych algorytmów pozwala na obliczenie najkrótszego czasu produkcji z uwzględnieniem wszystkich dostępnych zasobów produkcyjnych. Możliwe jest także ręczne planowanie oraz przestawianie zleceń na poszczególnych operacjach technologicznych.  Z poziomu modułu planistycznego możliwe są także ustalenia z działem sprzedaży co do terminów wykonania danej partii produkcyjnej oraz obszerne raporty na temat wydajności oraz dostępności poszczególnych zasobów produkcyjnych. Do najważniejszych funkcjonalności systemu należą :

 • Kreator zleceń produkcyjnych bezpośrednio z zamówień handlowych w trybie automatycznym lub ręcznym
 • Możliwość definiowania poszczególnych partii produkcyjnych oraz warunków brzegowych takich jak planowana data wykonania itd.
 • Automatyczny import karty technologicznej
 • Kartoteka czasów przezbrojeń dla poszczególnych zasobów
 • Wyświetlenie struktury BOM dla danego zlecenia
 • Możliwość harmonogramowania zleceń operacja dla poszczególnych procesów z użyciem trybów: ręcznego oraz automatycznego
 • Możliwość zamrażania zleceń
 • Definiowanie kryteriów dla harmonogramu automatycznego takich jak : najniższe opóźnienie, najwcześniejsza data ukończenia, najwyższy priorytet, najkrótszy czas przezbrojenia, najkrótszy czas oczekiwania, najkrótszy czas przetwarzania itd.
 • Graficzny interfejs  harmonogramowania
 • Dostęp dla służb pomocniczych, umożliwiający wprowadzanie informacji o dostępności narzędzi, dokumentów etc.
 • Tryb symulacji harmonogramu
 • Raporty