EDOCS Kontrola Jakości

EDOCS Kontrola Jakości


System MES EDOCS pozwala na automatyzację oraz zarządzanie procesem kontroli jakości, oraz wdrożenie SPC. Dzięki bogatej funkcjonalności pozwala na definiowanie i egzekwowanie planów kontroli jakości. Dodatkowo dzięki modułowi komunikacyjnemu możliwa jest automatyczna wymiana informacji między pracownikami działu kontroli jakości i pracownikami produkcji. Dzięki temu pracownicy mogą zgłaszać potrzebę wykonania dodatkowych pomiarów przed uruchomieniem produkcji seryjnej. System pozwala także na zablokowanie możliwości uruchomienia produkcji bez akceptacji określonych służb pomocniczych. Dzięki temu minimalizowane jest ryzyko pomyłki pracownika oraz liczba reklamacji.  Podstawowe możliwości modułu to:

  • Możliwość definiowania planu kontroli jakości dla zlecenia oraz asortymentu
  • Automatyczne egzekwowanie planu kontroli jakości na maszynach
  • Możliwość wprowadzania pomiarów zarówno z interfejsu sterownika przy maszynie jak i interfejsu WWW
  • Statystyki pomiarów (Realne wdrożenie SPC)
  • Obsługa procedury przezbrojenia z uwzględnieniem zatwierdzania próbek przez kontrolę jakości
  • Automatyczne powiadomienia dla kontroli jakości