System EDOCS

Monitorowanie produkcji i kontrola jakości

Podstawowymi modułami systemu MES EDOCS są aplikacje do monitorowania produkcji. System umożliwia podgląd na bieżąco oraz historycznie na wydajność całego parku maszynowego klienta. Dzięki temu możliwe jest efektywne śledzenie wydajności produkcji oraz wykrywanie wąskich gardeł. Przekłada się to bezpośrednio na zwiększenie wydajności pracy maszyn oraz zmniejszenie liczby reklamacji. Dodatkowo system posiada liczne aplikacje do wspomagania służb kontroli jakości, służb narzędziowych czy służb utrzymania ruchu. Dzięki temu możliwa jest prostsza komunikacja pomiędzy pojedynczymi jednostkami organizacyjnymi firmy, co ma bezpośrednie przełożenie na skrócenie czasu reakcji na problemy oraz zwiększenie wydajności produkcji.


Planowanie i sterowanie produkcją

Dzięki modułom odpowiedzialnym za planowanie oraz bieżące sterowanie produkcją osoby odpowiedzialne za nadzór hali produkcyjnej posiadają wszystkie potrzebne narzędzia do efektywnego zarządzania produkcją w toku. System pozwala na efektywne planowanie produkcji oparte bezpośrednio na technologii produkcyjnej. System w prosty sposób pozwala na zaimportowanie technologii dla danego produktu, podpowiada szacowany czas wytworzenia danej partii bazując na algorytmach sztucznej inteligencji. Dodatkowo podczas szacowania czasu wykonania danego detalu system bierze pod uwagę dostępność materiałów, wydajność poszczególnych maszyn czy wreszcie kalendarz dostępności danej maszyny. Dodatkowo do systemu planistycznego są zwracane dane z informacjami o aktualnym postępie produkcji w toku co pozwala planiście na bieżące reagowanie na zmiany w harmonogramie produkcji.


Śledzenie ścieżki produkcji

Dzięki systemom do zaradzania produkcją w toku możliwe jest śledzenie genealogii produktu(traceablity). Osoby odpowiedzialne za lokalne zarządzanie procesami posiadają pełne informacje na temat partii materiału, które oczekują na przetworzenie na danym procesie. Dodatkowo dzięki informacją na temat technologii służby transportowe posiadają pełną listę zadań z informacjami na kiedy i gdzie należy dostarczyć dany półfabrykat. Pozwala to na lepsze śledzenie genealogii produktu a także na skuteczną walkę z wąskimi gardłami procesu produkcyjnego. Dzięki integracji systemu z systemem B2B możliwe jest także uzyskanie informacji na temat stanu produkcji danego półfabrykatu u kooperantów firmy co pozwala na efektywne zarządzanie poszczególnymi operacjami technologicznymi.  Ponadto dzięki graficznemu przedstawieniu genealogii danego produktu oraz integracji systemu z kontrolą jakości możliwe jest efektywne i szybkie reagowanie na reklamacje płynące od klientów.


System zarządzania zleceniami

System EDOCS posiada oprogramowanie EDOCS Orders ułatwiające zarządzanie produkcją oraz zleceniami produkcyjnymi