EDOCS HSI

EDOCS HSI


EDOCS HSI jest to aplikacja dedykowana na panel operatorski.  Służy do zarządzania procesem produkcji i jest narzędziem dla takich grup jak:

  • operatorzy
  • technologowie
  • kontrolerzy jakości
  • utrzymanie ruchu

Zapewnia bezpośrednią komunikację wszystkim użytkownikom systemu EDOCS. Istotną funkcją jest odbieranie oraz niezwłoczne wysłanie powiadomień w razie wystąpienia nieprawidłowego zachowania maszyny.

Dodatkowo aplikacja umożliwia następujące akcje:

  • Bieżący podgląd stanu maszyny, realizowanego zlecenia
  • Kontrolę aktualnej produkcji oraz wskaźnika OEE
  • Przegląd zdarzeń dotyczących danej maszyny
  • Zarządzanie zleceniem, raportowanie produkcji
  • Zgłaszanie awarii, powodu postoju
  • Przywołanie w razie potrzeby wymaganej osoby