EDOCS SSK

EDOCS SSK


System EDOCS SSK pozwala na śledzenie produkcji oraz zarządzanie przepływem informacji na poziomie hali produkcyjnej.  System umożliwia dokładne śledzenie marszrut procesowych oraz zarządzenie dostępnymi materiałami (BOM). Dzięki temu możliwe jest szybsze reagowanie na reklamacje ( traceablity) oraz odtworzenie pełnej genealogii produktu. Do najważniejszych funkcjonalności systemu należą:

  • Generowanie diagramu przepływu materiału
  • Śledzenie materiału z podziałem na partie produkcyjne
  • Widok “on-line” dla rozmieszczenie materiału na hali produkcyjnej
  • Rozbudowane statystyki, liczby wykonanych sztuk, statystyki czasowe dla służb transportowych etc.
  • Listy zadań dla służb pomocniczych
  • Listy półfabrykatów oczekujących na przetworzenie na danej maszynie z możliwością układania kolejki przez koordynatora
  • Aplikacja magazynowa